En Del Av Egersund Group

Notbøteri

Reperasjon og vedlikehold av nøter er et håndverk, og krever dyktige mennesker med interesse for faget. Og nettopp den erfaringer og kompetansen de ansatte representerer, har gjort oss til en markedsleder på området. Kombinasjonen av høy fagkompetanse, gode fasiliteter og moderne utstyr, gjør at vi kan utføre arbeidet på en effektiv og sikker måte. Og ikke minst – leverer tjenester med høy faglig kvalitet.

I motsetning til de fleste av våre konkurrenter, så har vi valgt å satse på komplett montering av nøter i Norge. Kundene er da sikret en svært høy kvalitet på utført arbeid og råvarer nyttet i nøtene. Dette er også med på å sikre at vi har til rådighet både høy kompetanse og nødvendig størrelse på bemanningen, dersom uhellet skulle være ute i sesongen !

Vi har i dag 4 notbaner totalt. Disse har lengder på 2×65 meter og 2 x 35 meter. I tillegg til dette har vi over 70 notbinger for lagring av nøter for kunder !