En Del Av Egersund Group

Lager

Som en naturlig del av vårt totale tjenestetilbud til fiskeflåten, lagerfører vi nøter for våre kunder. Vi har store arealer og 70 notbinger for lagring av nøter, som ivaretar redskapen på beste måte.