En Del Av Egersund Group

Kvalitetspolitikk

Vår visjon er å være en trygg og kvalitetsbevisst leverandør av redskaper, servicetjenester og utstyr til norsk fiskeri-, havbruks- og offshoreindustri.

Dette skal vi oppnå gjennom

  • å levere produkter og tjenester på en konkurransedyktig måte som imøtekommer vår kunders krav, behov og forventninger.
  • Våre produkter og tjenester skal oppfylle gjeldende lover, forskrifter, standarder og spesifikasjoner. I tillegg til å oppfylle krav skal vi ligge i forkant for å sikre trygge og bærekraftige produkter.
  • Vi skal videreutvikle våre ansattes kompetanse gjennom intern og ekstern opplæring.
  • Vi skal kontinuerlig arbeide for å redusere negativ miljøbelastning fra våre produkter, aktiviteter og tjenester.
  • Vi skal gjennom et tett samarbeid med våre kunder, sørge for økt kompetanse og aktiv produktutvikling for å bidra til en miljøvennlig og bærekraftig fiskeri- og havbruksnæring..

Vi anvender kvalitetsstyringssystem basert på ISO 9001 for å sikre at vår kvalitetspolitikk etterleves.

 

Hugo Ulvatn

Daglig leder
AS Fiskenett