Vi var av de første som produserte oppdrettsnøter i Norge !

Ved vårt notbøteri utfører nødvendig vedlikehold, sertifisering og kontroll av nøter til fiskeoppdrett.  Vi er i samme konsern som Egersund Net as, og har således ett tett samarbeid, både på nytt utstyr og vedlikehold.

Kontakt oss gjerne for tilbud på nye nøter eller avtaler om vedlikehold !

Vi er sertifisert i henhold til NS-9415.