AS Fiskenett
Toskavegen 230
5936 Manger

Sentral Fiskenett : 56 34 98 60
Døgnvakt Bøteri : 95 21 76 60


Hugo Ulvatn (Daglig leder/salg fiskeri)
tlf: 480 095 04   e.post: ulvatn@fiskenett.no

Kjetil Smith (salg/oppdrett)
tlf: 930 029 14   e.post: kjetil@fiskenett.no

Bjørn Haugland (vedlikehold/Hms)
tlf: 970 196 01   e.post: bjorn@fiskenett.no

Bjørg Jørgensen (kontor/regnskap)
tlf: 56 34 98 60   e.post: bjorg@fiskenett.no